خبر وزیر کشور از جلسه با مالکان پلاسکو

Posted by

مهاجم بایرن مونیخ رکورد شکست

وزیر کشور گفت: جلسه‌اى را با حضور مالکان و هیئت عامل ساختمان پلاسکو برگزار خواهیم کرد تا حرف‌هاى آنها نیز شنیده شود و سپس در این مورد تصمیم گیرى خواهد شد.

مهاجم بایرن مونیخ رکورد شکست