پیروزی نامزدهای قد بلندتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

Posted by

مهلت مجدد ثبت نام برای کنکور ۹۶ تعیین شد

محققان ثابت کرده‌اند قد انسان ارتباط مثبتی با تسلط بر دیگران، ارتقای موقعیت اجتماعی و قدرت‌نمایی دارد. مطالعات جامعه شناسی و شواهد تاریخی نشان داده است مردان بلندقد اغلب از موفقیت‌های اجتماعی بیشتری بهره می‌برند.

مهلت مجدد ثبت نام برای کنکور ۹۶ تعیین شد