آیا خدمات صندوق بیمه عشایر و روستاییان افزایش می یابد؟

Posted by

مهمان های ویژه اردوی سرخ پوشان

رستمی با تاکید بر اینکه عضویت در صندوق بیمه اجتماعی فرصت بسیار مغتنمی برای جوانان است گفت: فعالیت‌هایی که در روستاها صورت می‌گیرد ریسک فوت و از کارافتادگی بالایی دارد؛ جوانان روستایی هم به دلیل داشتن فرزندان کوچکتر باید بیشتر به فکر آینده خود و خانواده‌شان باشند و در این راستا، بیمه اجتماعی می‌تواند پشتیبان مناسبی برای آن‌ها به حساب آید.

مهمان های ویژه اردوی سرخ پوشان