مراسم معارفه نیمار و رویدادی تاریخی

Posted by

موافقت بیش از نیمی از ایرانی ها با از سرگیری برنامه هسته ای

در روزهایی که هواداران بارسلونا ناامیدانه اخبار جدایی نیمار را دنبال می کنند، در پاریس همه چیز مهیای یک روز تاریخی و برگزاری مراسم معارفه ستاره جدید پی اس جی نیمار به زیباترین شکل ممکن شده است.

موافقت بیش از نیمی از ایرانی ها با از سرگیری برنامه هسته ای