اوباما چگونه به جنگ ترامپ خواهد رفت

Posted by

«مولاوردی» به ژاپن رفت

نویسنده محافظه‌کار آمریکایی معتقد است باراک اوباما قصد دارد با سازماندهی نیروهای جوان دموکرات در سطح جامعه، و نیز بازسازی حزب دموکرات به نبرد سیاست‌های دونالد ترامپ برود.

«مولاوردی» به ژاپن رفت