«ماجرای نیمروز» را باید دهه 60 می ساختند

Posted by

موگرینی: آمریکا به اجرای کامل برجام متعهد است

جلیل سامان نوشت: سینمای ما چهل سال از مردم کشورش عقب مانده است شاید «ماجرای نیمروز» را باید سال‌های دهه 60 می‌ساختند که در تصمیم گیری خیلی از جوان‌ها اثرگذار بود.

موگرینی: آمریکا به اجرای کامل برجام متعهد است