بررسی ضریب اطمینان انتخابات الکترونیکی در دستور کار مجلس

Posted by

میزان جریمه مشمولان غایب برای معافیت از خدمت وظیفه عمومی

تجری گفت: جلسه بررسی و بالا بردن ضریب اطمینان برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی در مجلس برگزار می شود.

میزان جریمه مشمولان غایب برای معافیت از خدمت وظیفه عمومی