وقتی جاده چالوس خاکی و خلوت بود/ عکس

Posted by

میزان حق رشد بازیکنان لیگ مشخص شد

تصویری از جاده چالوس در سال ۱۳۴۳ وقتی خاکی و خلوت بود.

میزان حق رشد بازیکنان لیگ مشخص شد