تعیین تکلیف حقوق و پاداش بازنشستگان و مستمری‌بگیران

Posted by

میزان خسارت سرمازدگی به پرتقال و کیوی

بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا علاوه بر ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان کمتر از ۳۰ روز، سالانه ۱۰۰هزار نفر را در مناطق آزاد استخدام کند.

میزان خسارت سرمازدگی به پرتقال و کیوی