«مجید واشقانی» در نمایی از سریال «زیر پای مادر»/ عکس

Posted by

میزان فعالیت انتخاباتی ملاک عزل و ابقای وزرا در دولت دوازدهم!

مجید واشقانی عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

میزان فعالیت انتخاباتی ملاک عزل و ابقای وزرا در دولت دوازدهم!