اعلام موضع آمریکا درباره مشارکت در نشست آستانه

Posted by

ناتوانی دولت در اجرای کامل لایحه برنامه ششم توسعه/ فرار مالیاتی خود را قبول ندارم

منابع روسی تاکید کردند دولت آمریکا به زودی موضع خود را درباره مشارکت در گفتگوهای آستانه اعلام می‌کند. مذاکرات صلح درباره سوریه روز دوشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد.

ناتوانی دولت در اجرای کامل لایحه برنامه ششم توسعه/ فرار مالیاتی خود را قبول ندارم