اظهارات رئیس سازمان لیگ درباره ممنوعیت استعمال دخانیات در ورزشگاه ها

Posted by

ناراحتی عضو هیات رئیسه فدراسیون از دعوت نشدن دو مربی به مراسم برترین ها

رییس سازمان لیگ گفت: فضای استادیوم ها باید فضایی سالم و با نشاط باشد و مطمئن باشید ما از این پس به صورت جدی از استعمال دخانیات در ورزشگاه ها جلوگیری خواهیم کرد.

ناراحتی عضو هیات رئیسه فدراسیون از دعوت نشدن دو مربی به مراسم برترین ها