نقطه قوت استقلال از زبان کاپیتان سابق

Posted by

ناسازگاری خودروهای داخلی با سی ان جی

بختیاری زاده با اشاره به گل نخوردن این تیم در جریان بازی در سه دیدار گذشته خاطرنشان ساخت: ساختار دفاعی استقلال نسبت به فصل گذشته به مراتب بهتر شده است. قطعا حضور یک مدافع با تجربه مثل منتظری در بهبود کیفیت ساختار دفاعی بی تاثیر نبوده است.

ناسازگاری خودروهای داخلی با سی ان جی