عدم حمایت علنی ترامپ از تشکیل کشور مستقل فلسطین

Posted by

نامزد حزب مردم‌سالاری نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می شود

ترامپ هفته گذشته راه‌حل تنها یک کشور را که ترجیح اسرائیلی‌هاست مطرح کرده بود اما فلسطینی که خواهان تشکیل یک کشور مستقل هستند این ایده را محکوم کردند.

نامزد حزب مردم‌سالاری نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می شود