تیراندازی در رستورانی در استانبول

Posted by

نامزد پیشنهادی ترامپ برای دیوان عالی چه کسی است؟

رسانه های محلی ترکیه از وقوع تیراندازی در یکی از رستوران های استانبول خبر دادند که بر اثر آن یک تن از شهروندان این کشته شده و دستکم دو تن دیگر زخمی شده اند. عامل تیراندازی توسط مامورین پلیس دستگیر شده است.

نامزد پیشنهادی ترامپ برای دیوان عالی چه کسی است؟