از بیکاری دختر هاشمی طبا تا خواندن صیغه قالیباف توسط امام(ره)

Posted by

ناپدری بی رحم رقیه را به کام مرگ فرستاد!

قالیباف در سال 61 و در سن 21 سالگی ازدواج کرد همسرش زهرا سادات مشیر، زنی از محله طرقبه مشهد است صیغه عقدشان را امام (ره) خوانده که حاصل این ازدواج الیاس، اسحاق و مریم است.

ناپدری بی رحم رقیه را به کام مرگ فرستاد!