تیم اقتصادی کابینه جدید ضعیف‌تر از تیم دولت یازدهم؟!

Posted by

ناگفته‌های سیف از سودجویی‌های موسسات مالی غیرمجاز

رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس، از وجود برخی خبرهای نگران‌کننده مبنی بر معرفی افراد ضعیف و دوتابعیتی برای کابینه دوازدهم خبر داد.

ناگفته‌های سیف از سودجویی‌های موسسات مالی غیرمجاز