نتایج کامل روز نخست هفته اول + برنامه روز دوم

Posted by

نبویان: متن FATF را حتما منتشر خواهم كرد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، در نخستین روز دور مقدماتی سطح یک لیگ جهانی والیبال تیم های فرانسه، کانادا، لهستان، ایتالیا، روسیه و صربستان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

نتایج کامل روز نخست هفته اول لیگ جهانی سال 2017 به قرار زیر است:

** گروه A میزبان ایتالیا: برزیل، ایتالیا، لهستان و ایران

برزیل 2 – لهستان 3 (20 بر 25، 25 بر 20، 25 بر 19، 22 بر 25 و 8 بر 15)

ایتالیا 3 – ایران صفر (25 بر 22، 25 بر 23 و 25 بر 22)

** گروه B میزبان صربستان: صربستان، آمریکا، کانادا و بلژیک

بلژیک 2 – کانادا 3 (22 بر 25، 25 بر 19، 24 بر 26، 25 بر 23 و 13 بر 15)

صربستان 3 – آمریکا یک (25 بر 18، 23 بر 25، 25 بر 20 و 25 بر 21)

** گروه C میزبان روسیه: فرانسه، روسیه، بلغارستان و آرژانتین

فرانسه 3 – بلغارستان صفر (25 بر 23، 25 بر 15 و 25 بر 22)

روسیه 3 – آرژانتین صفر (25 بر 17، 25 بر 18 و 25 بر 19)

** برنامه روز دوم هفته نخست به وقت ایران به قرار زیر است:

شنبه 13 خرداد:

بلغارستان – آرژانیتن ساعت 17 و 40 دقیقه

ایتالیا – لهستان ساعت 16 و 30 دقیقه

کانادا – آمریکا ساعت 18 و 30 دقیقه

روسیه – فرانسه ساعت 20 و 40 دقیقه

ایران – برزیل ساعت 19 و 30 دقیقه

بلژیک – صربستان ساعت 21 و 30 دقیقه

نبویان: متن FATF را حتما منتشر خواهم كرد