تیراژ روزنامه‌ها در کشور پایین است

Posted by

نتانیاهو: آتش‌بس نباید اجازه استقرار نظامی به ایران در سوریه را بدهد

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رسانه‌هایی که عهده دار توسعه علمی هستند به افزایش سواد علمی جامعه کمک می‌کنند و حمایت از این نشریات وظیفه حاکمیت است.

نتانیاهو: آتش‌بس نباید اجازه استقرار نظامی به ایران در سوریه را بدهد