آخرین وضعیت پرداخت مطالبات فرهنگیان

Posted by

نتانیاهو تصمیم یونسکو را مزخرف خواند

رئیس امور آموزش و پرورش سازمان برنامه‌ و بودجه گفت: تاکنون 10 هزار و 750 میلیارد تومان از مطالبات تامین اعتبار شده و فقط دو مورد عمده یعنی حق‌التدریس معلمان شاغل و حق الزحمه امتحانات نهایی باقی مانده است که در جلسه‌ای با وزیر آموزش و پرورش مقرر شد حق الزحمه امتحانات در اولویت باشد.

نتانیاهو تصمیم یونسکو را مزخرف خواند