تظاهرات جمعی از سخنرانان و هنرمندان آمریکایی علیه ترامپ

Posted by

نتیجه غیبت بازیکن برزیلی در تمرینات صنعت نفت

زنان آمریکایی با به راه انداختن تظاهراتی در شهر واشنگتن که با سمبل رنگ سفید در این شهر انجام می شود، نسبت به اهانت های ترامپ به مسلمانان، مکزیکی ها و زنان این کشور به شدت اعتراض کردند. همچنین بنابرگزارش آسوشیتد پرس، با شدت یافن اعتراضات معترضین به ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» شمار افراد بازداشت از سوی پلیس نیز افزایش یافت

نتیجه غیبت بازیکن برزیلی در تمرینات صنعت نفت