وزارت خارجه ایران کاردار سوئیس را احضار کرد

Posted by

نشست تقدیر جبهه مردمی نیروهای انقلاب از رئیسی و قالیباف برگزار شد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از احضار کاردار سوئیس در اعتراض به اظهارات مداخله جویانه وزیر امور خارجه آمریکا خبر داد.

نشست تقدیر جبهه مردمی نیروهای انقلاب از رئیسی و قالیباف برگزار شد