تشرف جوان ژاپنی به دین مبین اسلام در حرم رضوی

Posted by

نصب
نقاشی کودکان مهابادی روی اتوبوس و تاکسی‌های شهر

یک جوان ژاپنی در حرم مطهر رضوی به دین مبین اسلام مشرف شد.

نصب
نقاشی کودکان مهابادی روی اتوبوس و تاکسی‌های شهر