رونمایی از سامانه تلویزیون تعاملی و آموزش الکترونیکی اصناف

Posted by

نصرالله: حمله موشکی ایران علیه داعش دقیق بود

رئیس جمهور از بزرگترین «سامانه تلویزیون تعاملی» و «سامانه آموزش الکترونیکی» اصناف کشور که با همکاری همراه اول راه اندازی شده است، رونمایی کرد.

نصرالله: حمله موشکی ایران علیه داعش دقیق بود