وضع حقوق بشر در ایران، بد است

Posted by

نعمتی: اعلام پنالتی درست بود

معاون وزیر خارجه انگلیس در امور خاورمیانه می‌گوید که آزمایش موشکی ایران نقض توافق هسته‌ای نیست اما با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل ناهمخوان است. این مقام انگلیسی همانند دیگر مقامات غربی ادعاهای ضد ایرانی در خصوص وضعیت حقوق بشر را تکرار کرد.

نعمتی: اعلام پنالتی درست بود