کشف پوشاک تاناکورا از 2 انبار در کرج

Posted by

نعمتی به پرسپولیس پیوست

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز از تشکیل پرونده برای 2 متهم در گوهردشت کرج خبر داد. مختاری بیان کرد: متهم یکی از پرونده ها به دلیل سابقه دار بودن در دو مرحله تخلفاتی، برای بار سوم مرتکب تخلف شده بود که به همین منظور متهم بازداشت و روانه زندان شد.

نعمتی به پرسپولیس پیوست