اولین آرم طرح ترافیک چندسال پیش صادر شد؟

Posted by

نقض حکم اعدام ۷ متهم به محاربه

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: داشتن برچسب طرح ترافیک در ابرشهر تهران که هر سال، متقاضیانش زیاد می‌شود و ثبت‌نام اینترنتی پاسخگوی این هجمه از خواستاران طرح نیست، قصه‌ای به درازی یک قرن و نیم دارد. طرح ترافيک، ابتدا براي رفت‌وآمد چارپايان صورت گرفت و البته در آن دوران هم خبري از برگ جريمه‌‌هاي آن‌چناني و دوربين‌هاي کنترل نامحسوس نبود. داستان طرح ترافيک، نخستين‌بار در زمان سلطنت ناصرالدين‌شاه قاجار در سال 1242 هجري‌خورشيدي با منع ورود چارپايان باربر به محوطه ميدان ارگ يا باغ گلشن به اجرا درآمد.

پس از بناي ميدان توپخانه جديد در ارگ سلطنتي، توپ‌ها و توپچيان ميدان ارگ را به محل جديد انتقال دادند و در وسط ميدان ارگ، استخري هشت‌ضلعي بنا کردند و اطراف آن را سنگفرش کالسکه‌رو ساختند و مابقي ميدان را به فضاي سبز اختصاص دادند اما عبور و مرور مال‌ها به اين محدوده دردسرساز شده بود و صداي شاه صاحبقرانيه را درآورده بود. تا اينکه بلديه چاره‌اي انديشيد و ديد با دادکشيدن بر سر صاحب مال و چماق‌زدن بر سر حيوانات بي‌زبان کاري از پيش نمي‌رود، پس از شيوه‌اي ديگر استفاده کرد. اطراف باغچه را با ستون‌هاي سنگي و نرده‌هاي چوبي محصور کرد و براي ممانعت از عبورومرور چارپايان در اين ميدان، خندق شرقي را پر کرد و روي آن خياباني ساخت از توپخانه جديد تا دهنه بازار.

در انتهاي آن نيز دروازه‌اي به خارج شهر بنا نهاد و آن خيابان را ناصريه نام گذاشت؛ به‌اين‌ترتيب، عبور و مرور چارپايان باربر از محدوده ميدان ارگ، قطع و نخستين طرح ترافيک ايران در آن وضع شد؛ به عبارتي، از صدقه‌سري اين طرح ترافيک، اولين خيابان تهران به نام ناصريه شکل گرفت

اما در کل، پيشنهاد طرح ترافيک در ارتباط با استفاده بهينه معابر شبکه ارتباطي، نظام يکطرفه خيابان‌هاي مرکزي شهر در اواخر سال 1357 مورد بررسي و طراحي قرار گرفت و سرانجام، در هفته دوم شهريور 1358 به مرحله اجرا درآمد که در ابتدا به‌منظور تسهيل حرکت اتوبوس‌هاي شرکت واحد اتوبوسراني در يک سمت برخي از خيابان‌هاي اصلي شکل گرفت و بعدها در 19 مرحله، اين طرح اجرا شد.

نقض حکم اعدام ۷ متهم به محاربه