پولدارترین و بی پول ترین استان های ایران کدامند؟ /عکس

Posted by

نمایش ۳ سریال ایرانی و یک سریال کره‌ای در شبکه تماشا

میزان سپرده‌های بانکی در استان‌های مختلف کشور به ثبت رسیده‌اند و پولدارترین استان‌ها را از میان آن‌ها بشناسید.

نمایش ۳ سریال ایرانی و یک سریال کره‌ای در شبکه تماشا