نگارش سریال «نوزدهم دی ماه» روبه پایان است

Posted by

نمایندگان از پاسخ‌های سیف و طیب‌نیا درباره موسسات مالی قانع نشدند

یک سوم نگارش سریال «نوزدهم دی ماه» که به جریانات تاریخی این روز می‌پردازد، به پایان رسید.

نمایندگان از پاسخ‌های سیف و طیب‌نیا درباره موسسات مالی قانع نشدند