واردات جسد به کشور!

Posted by

نمره خوب ملی‌پوشان ایرانی آلکمار و هیرنوین +عکس

شجاعی درباره امکان واردات جسد از خارج به کشور گفت: ما پیشنهاد داده‌ایم که از خارج از کشور جسد بیاورند که در این میان بعضی از گروه‌ها اعلام آمادگی کردند و ما هم گفتیم که با آنها همکاری می‌کنیم.

نمره خوب ملی‌پوشان ایرانی آلکمار و هیرنوین +عکس