آیت الله صافی گلپایگانی: اسلام در همه رشته‌ها ، برنامه‌های راهگشا دارد

Posted by

نوبخت: باثبات ترین اقتصاد از آن ایران است

آیت الله صافی گلپایگانی گفت: باید به همه مردم بلکه همه دنیا نشان دهید که اسلام در همه رشته‌ها از جمله اقتصاد، برنامه‌های عالی و راهگشایی دارد.

نوبخت: باثبات ترین اقتصاد از آن ایران است