محورهای ده گانه انتخاب سرباز نمونه اعلام شد

Posted by

نوجوانی گزینه مشاور امنیت ملی ترامپ در ایران چگونه گذشت؟ + تصاویر

یک مقام عالی انتظامی با اشاره به محورهای ده گانه انتخاب سرباز نمونه، یادآور شد: “سرباز ؛ دفاع، امنیت و اقتدار ملی”، “سرباز ؛ ایثارگری و فداکاری ( شهید، جانباز)” و “سرباز ؛ وظیفه شناسی و اقدام برجسته” از جمله محورهای انتخاب است.

نوجوانی گزینه مشاور امنیت ملی ترامپ در ایران چگونه گذشت؟ + تصاویر