متلک تازه به عباس جدیدی و …/طنز

Posted by

نوزادی که تلفنی به دنیا آمد

گروه سیاسی_رسانه‌ها: ضمیمه طنز روزنامه قانون امروز هم به برخی اظهارنظرهای مطرح شده در کشور، واکنش نشان داده است.

نوزادی که تلفنی به دنیا آمد