رئیس جمهور چین به ترامپ هشدار داد

Posted by

نگارش سریال «نوزدهم دی ماه» روبه پایان است

شی جین پینگ به رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که «برخی عوامل منفی» در حال لطمه زدن به روابط پکن و واشنگتن است.

نگارش سریال «نوزدهم دی ماه» روبه پایان است