جابجایی های عجیب نقل و انتقالات زمستانی

Posted by

نگار عابدی نامزد بهترین بازیگر زن شد

نقل و انتقالات زمستانی لیگ‌برتر، تحت تاثیر 3 جابجایی عجیب قرار گرفت. دو بازیکن از تیم صدرنشین، به تیم رده دوم رفتند و ستاره تیم رده دوم، به صدرنشین پیوست.

نگار عابدی نامزد بهترین بازیگر زن شد