برگزاری آیین روز جهانی تالاب ها

Posted by

نگاهی به آخرین
وضعیت
احیای دریاچه ارومیه و پروژه انتقال آب

آیین روز جهانی تالاب ها با شعار ‘ تالاب‎ها برای کاهش خطر بلایای طبیعی’ هرساله 14 بهمن برگزار می شود.

نگاهی به آخرین
وضعیت
احیای دریاچه ارومیه و پروژه انتقال آب