لغو اعزام آزادکاران به تورنمنت پاریس

Posted by

نگاهی به زندگی میشل اوباما و میلانیا ترامپ

سفر آزادکاران به تورنمنت پاریس به دلیلی که هنوز مشخص نیست لغو شد و فرنگی کاران نیز با اما و اگرهای فراوان و در دقیقه نود از سوی سفارت نوبت مصاحبه و اخذ ویزا گرفتند.

نگاهی به زندگی میشل اوباما و میلانیا ترامپ