اسرائیل فهرست تروریستی قطر را تهیه کرده بود

Posted by

نگرانی مصر از شکایت عربستان در دادگاههای بین‌المللی

روزنامه ترکیه ای “ینی آکیت” در گزارشی نوشت فهرست افراد و نهادهای تروریستی قطر که از سوی عربستان، امارات، بحرین و مصر اعلام شده است توسط رژیم صهیونیستی تهیه شده است.

نگرانی مصر از شکایت عربستان در دادگاههای بین‌المللی