کاهش درآمد سد کارون 4!

Posted by

هاشمی رفسنجانی به روایت ابوالحسن داوودی

علی محمدی‌مقدم  اظهار کرد: ۲۱ درصد مساحت حوضه کارون4 در چهارمحال و بختیاری است که پنج درصد از درآمد حاصل از سدسازی در حوزه کارون4 به توسعه چهارومحال و بختیاری اختصاص دارد.وی، سدسازی و انتقال آب از حوضه به حوضه دیگر یا مدیریت آب در آن منطقه را دو تفکر مهم در مبارزه با بحران آب دانست و گفت: قبل از احداث سد لازم است مطالعات دقیق و جامع در حوزه بالادست سد صورت بگیرد تا مانع ایجاد خسارت حاصل از  ورود رسوب به پشت سدها شود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در ادامه خسارت ناشی از ورود رسوب به پشت سد کارون4 را نیز ۸۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: لازم است توجه بیشتری به بالادست حوضه کارون شود.وی خاطرنشان کرد: عمق خاک حاصل‌خیز در کشور تنها پنج سانتی‌متر است و با کوچک‌ترین روان‌آب از بین خواهد رفت بنابراین در عملیات آبخیرداری و احداث سد باید به روان‌آب‌ها و فرسایش خاک توجه داشت.

هاشمی رفسنجانی به روایت ابوالحسن داوودی