سردار سلیمانی به مسکو رفته است

Posted by

هرچه دارم از پرسپولیس است

شبکه خبری فاکس نیوز مدعی شد سردار سلیمانی به مسکو سفر کرده است. فاکس مدعی شد هدف از این سفر ابراز ناخرسندی از فروش تسلیحات روسی به عربستان و دیگر کشورهای عربی است.

هرچه دارم از پرسپولیس است