سانحه پلاسکو از نگاهی متفاوت / این بار چهره‌های ایثار را ببینید

Posted by

هشدار پلاسكو

این روزها صحنه ایثار دلاور مردان آتش‌نشان بیش از همیشه به رخ مردم ایران کشیده می‌شود. خستگی اگرچه در پاهایشان باشد اما راه به چهره‌شان نبرده است. آنچه مشخص است، ایثار است و ایثار.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هشدار پلاسكو