کودکی که تنها دو هفته بعد از پدر زندگی کرد

Posted by

هنوز نمی‌توان قاطعانه گفت که از روحانی حمایت می‌کنیم!

این کودک که در روستای بوئین زهرای قزوین قم زندگی می کرده است، دو هفته پس از شهادت پدرش دار فانی را وداع گفت.

هنوز نمی‌توان قاطعانه گفت که از روحانی حمایت می‌کنیم!