جلسات ویژه مقام معظم رهبری در مورد آسیب های اجتماعی

Posted by

هنوز هم قراردادهای سفیدامضاء وجود دارند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مقام معظم رهبری هر شش ماه به منظور بررسی و حل آسیب‌های اجتماعی جلساتی را با سران سه قوه و برخی از وزرا و مسئولان برگزار می‌کنند.

هنوز هم قراردادهای سفیدامضاء وجود دارند