آموزش آدم‌خواری در مدارس داعش!

Posted by

هواداران اهوازی عباس‌زاده را تهدید کردند

یک بنیاد مبارزه با تروریسم در انگلیس به تازگی اطلاعات هولناکی از اقدامات بی‌رحمانه تروریست‌های داعش بدست آورده است. گروه تروریستی داعش به شیوه های مختلف عناصر و حامیان خود را شست و شوی مغزی می دهد و این بار هم به آموزش آدم خواری روی آورده است.

هواداران اهوازی عباس‌زاده را تهدید کردند