حاشیه عجیب دیدار تراکتورسازی – ماشین‌سازی

Posted by

هوشمند سازی تنها راه چاره برای تهران

هواداران تیم تراکتورسازی علیه پرسپولیس شعارهایی سر دادند.

هوشمند سازی تنها راه چاره برای تهران