“گرد و غبار ” سبب قطعی برق در اهواز شد

Posted by

هولناک ترین شهرهای ارواح در سراسر جهان/ عکس

معاون استاندار خوزستان گفت: علت قطعی برق که منجر به قطع آب بخش عظیمی از مناطق اهواز شد، گرد و غباری است که از روز گذشته در شهر اهواز شکل گرفت.

هولناک ترین شهرهای ارواح در سراسر جهان/ عکس