بخشودگی جریمه دیرکرد رانندگی تا پایان سال 95

Posted by

واردات پرتقال برای بازار شب عید یک ضرورت تلقی می‌شود

نمایندگان شرکت‌های بیمه‌ای را مکلف به واریز 2500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی به خزانه کردند.
به موجب این مصوبه؛ درصورت پرداخت و تسویه‌ حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 1396، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1395 بخشیده می‌شود.

واردات پرتقال برای بازار شب عید یک ضرورت تلقی می‌شود