حوادث مشابه پلاسکو 150 باب ساختمان را در سی سخت تهدید می کند

Posted by

واشنگتن فردا انتقال سفارت به قدس را اعلام می‌کند

شهردار سی سخت گفت:حدود 150 باب خانه در سی سخت در معرض تخریب به واسطه حوادثی همچون زلزله و یا
حادثه
ساختمان پلاسکو وجود دارد.

واشنگتن فردا انتقال سفارت به قدس را اعلام می‌کند