دولت نتوانست عزت را به پاسپورت ایرانی برگرداند

Posted by

واژگونی خونین اتوبوس اسکانیا 25 مصدوم برجای گذاشت

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه در این دولت نه تنها عزت به پاسپورت ایرانی برنگشت بلکه آمریکا با ملت ایران مانند کشورهای مستعمره برخورد می‌کند، گفت: بهترین و صحیح‌ترین اقدام در شرایط فعلی مقابله به مثل آمریکاست.

واژگونی خونین اتوبوس اسکانیا 25 مصدوم برجای گذاشت