طوفان ۶۵ کیلومتری و گرد و خاک تبریز را در نوردید

Posted by

واکنش‌جمنا به سخنان میرسلیم

طوفان با سرعت ۶۵ کیلومتر بر ساعت عصر امروز تبریز را در نوردید و موجب برخاستن گرد و خاک شدید و شکستن درختان و سقوط آن بر روی برخی خودروها شد.

به گزارش تسنیم، طوفان با سرعت 65 کیلومتر بر ساعت عصر امروز تبریز را در نوردید و موجب برخاستن گرد و خاک شدید و شکستن درختان و سقوط آن بر روی برخی خودروها شد.

بر اساس این گزارش، این طوفان به علت ورود جریانات شمالی به کلان شهر تبریز به ویژه در مناطق شرقی این شهر رخ داده است.

این شرایط جوی موجب افزایش ذرات گرد و غبار در هوای تبریز شد.

در خیابان دارایی تبریز هم درخت تنومندی با طوفان امروز شکست و بر روی خودروی پراید سقوط کرد که خوشبختانه صدمه جانی برای شهروندان در پی نداشته است.
 

واکنش‌جمنا به سخنان میرسلیم